Bildbyrå ekegren.se Vardagsliv i Sverige 

   

Bildbyrå
ekegren.se
Substantiv i singular bok en och flera
Adjektiv i singular arg men inte arga
Verb (att) tänka men inte tänker
Adverb upp och ned
Mellanslag betyder +
Skriv - och * direkt intill sökordet
Mer om sökning här
söktips

 
Vad kan jag hjälpa dig med?

Bråttom?
073-692 62 00
så får du svar direkt.


Nyhetsbrev 4-6 gånger per år      


växla bild / hantera bilden / + ljusbord    
 
Vad vill du veta?


Bli kund
Bli kund och logga in

Bilden
Sök bilder
Hantera bilden
Ljusbordet

Ekonomi
Priser och rabatter
Redovisa och betala bilder
Prisavtal och abonnemang

Villkor
Avtalsvillkor
Detta säger lagen

Trygghet
Integritet
Cookies

Aktiva gatufotografer häråt!
Vi söker gatufotografer i Sverige - de bästa!Avtalsvillkor
Avtalsvillkorens omfattning När du registrerar dig godkänner du samtidigt avtalsvillkoren för bildpublicering.
För avtalsvillkoren gäller BLF:s leveransvillkor för stillbild men i de fall som
motstridiga uppgifter förekommer mellan villkoren för Bildbyrå ekegren.se och
BLF:s villkor har villkoren i detta avtal företräde.

Nedladdning av bilder
Bilder kan laddas ned dygnet runt med undantag för tillfällen då servicearbete
utförs (helger) och vid tekniska problem. Du laddar ned högupplöst bild med
tilldelat användarnamn och lösenord (användar-id). Bild som laddas ned med
ditt användar-id betraktas som köpt bild och kommer att faktureras.

Användnings- och äganderätt
Du får använda bild för engångsbruk inom ett år efter nedladdning. Publicering
efter överskriden tid debiteras som för ny publicering. Exklusiv användningsrätt
och publicering utanför Sverige ska godkännas av bildbyrån och pris avtalas. Du
ansvarar för att bild inte används av tredje part. äganderätten till bilderna förblir
under alla omständigheter hos Bildbyrå ekegren.se.

Lagring av digital bild
Du får lagra bild under produktionstiden och ska därefter radera dem från disk.
Efter avslutad produktion får du lagra bild i digitalt arkiv endast i syfte att lagra
publikationen.

Manipulering av bild
Ja: om bild tydligt känns igen efter delförstoring, målning, retuschering eller
annan förändring av bild. Byline ska anges till manipulerad bild. Om bild utgör
del av montage ska detta informeras om.
Nej: om manipulering av bild riskerar av kränka, förnedra eller på annat sätt
misskreditera igenkänningsbara människor. Kontakta bildbyrån om du tvekar.
Du ansvarar för skadestånd med anledning av otillbörlig bearbetning av bild.

Byline
Skriv byline Robert Ekegren/Bildbyrå ekegren.se eller bara Bildbyrå ekegren.se.
Du kan få bildbyråns godkännande att slippa ange byline (inte ovanligt för t.ex.
reklam och internet). Utebliven byline debiteras med 100% för publicering på
internet 50% för övriga media.

Ansvarsbegränsning
Vare sig du personligen, ditt företag eller bildbyrån kan göras ansvarig för
uppkommen skada som inte kan förutsägas eller ligger utanför vår kontroll,
t.ex. myndighetspåverkan och teknikfel inom IT och telekommunikation.
Bildbyrån lämnar inga garantier vad gäller tillgänglighet eller funktion.