Bildbyrå ekegren.se Vardagsliv i Sverige 

   

Bildbyrå
ekegren.se
Substantiv i singular bok en och flera
Adjektiv i singular arg men inte arga
Verb (att) tänka men inte tänker
Adverb upp och ned
Mellanslag betyder +
Skriv - och * direkt intill sökordet
Mer om sökning här
söktips

 
Vad kan jag hjälpa dig med?

Bråttom?
073-692 62 00
så får du svar direkt.


Nyhetsbrev 4-6 gånger per år      


växla bild / hantera bilden / + ljusbord    
 
Vad vill du veta?


Bli kund
Bli kund och logga in

Bilden
Sök bilder
Hantera bilden
Ljusbordet

Ekonomi
Priser och rabatter
Redovisa och betala bilder
Prisavtal och abonnemang

Villkor
Avtalsvillkor
Detta säger lagen

Trygghet
Integritet
Cookies

Aktiva gatufotografer häråt!
Vi söker gatufotografer i Sverige - de bästa!Detta säger lagen
Copyright ©
För upphovsrätten till bildbyråns fotografier hänvisas till § 3 i lagen (1960:729)
om upphovsrätt (copyright) till litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten
ger bildbyrån rättsligt skydd till levererade fotografier. Publicering utan tillstånd
är olagligt! Upphovsrättslig märkning (IPTC-information med bl.a copyright) får
inte raderas från digital bild.

Personuppgiftslagen (PUL)
Personuppgiftslagen (PUL) gäller för internet/intranät och databaslagring i t.ex.
digitalt arkiv. Endast i de fall publicering på internet/intranät eller datalagring
kan anses kränkande eller förtalande krävs tillstånd av person på bild. Läs mer
om Kränkt.se (Datainspektionen) om att bli behandlad med respekt på nätet.
Du ansvarar för eventuellt skadestånd om lagen inte följs.

Lagen om namn och bild i reklam
Enligt lagen är enskild persons namn och bild skyddade mot olovligt nyttjande
i kommersiell reklam. Om upphovsmans konstverk eller annan immaterialrätt
förekommer i bild ansvarar du för att tillstånd medges för publicering och även
för eventuella skadeståndskrav.

Kunskap och sunt förnuft gäller!
Läs mer om annat tänkvärt för dig som bildköpare:
Bildleverantörernas förening BLF
Svenska Fotografernas Förbund SFF