Rabatter, avtal om fast pris och abonnemang
 
Rabatter
10% på fakturan efter andra rabatter under 2012
10% om du arbetar inom en ideell organisation
15% vid 5 till 9 bilder i samma produktion/utgivning
20% vid fler än 9 bilder i samma produktion/utgivning
20% om du uppger den grå bildens nummer till vänster
50% vid repetition av bild i samma produktion/utgivning
50% vid återpublicering av bild i ny förändrad utgåva
50% vid återpublicering av bild i ny bokutgåva med
       samma ISBN-nummer

Avtal om fast pris
Ingå ett avtal om ett fast och lägre pris per bild. Du får
tillgång till hela bildbyråns digitala utbud för publicering
inom dina utgivningsområden.

Abonnemang
Om ditt behov av bilder är mycket stort kan du teckna
ett abonnemang. Du betalar en fast månadsavgift och
publicerar ett stort antal bilder i ditt media.

Ansök om avtal med fast pris eller abonnemang

Ring eller mejla
073-692 62 00 (SMS)
info@ekegren.se


Eller välkommen att bli kund direkt!